Skip to main content

เยอรมัน - สกอตแลนด์
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

ฮังการี - สวิตเซอร์แลนด์
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

สเปน - โครเอเชีย
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

อิตาลี - แอลเบเนีย
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

Winner play-off Path A - เนเธอร์แลนด์
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

สโลวีเนีย - เดนมาร์ก
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

เซอร์เบีย - อังกฤษ
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

โรมาเนีย - Winner play-off Path B
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

เบลเยียม - สโลวาเกีย
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

ออสเตรีย - ฝรั่งเศส
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

ตุรกี - Winner play-off Path C
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

โปรตุเกส - สาธารณรัฐเช็ก
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

โครเอเชีย - แอลเบเนีย
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

เยอรมัน - ฮังการี
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

สกอตแลนด์ - สวิตเซอร์แลนด์
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

สโลวีเนีย - เซอร์เบีย
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

เดนมาร์ก - อังกฤษ
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

สเปน - อิตาลี
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

สโลวาเกีย - Winner play-off Path B
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด

Winner play-off Path A - ออสเตรีย
ลิงค์ดูบอลสด

รออัพเดทลิงค์ดูบอลสด